Sla Toe - eerste hulp voor jongeren tegen agressie, pesten en geweld!

Wie zijn wij en onze partners:

Preventiedienst Leuven & Jeugd- en sociale dienst Leuven

Preventiedienst : Deze dienst houdt zich bezig met het voorkomen van diverse vormen van criminaliteit. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat huizen beveiligd worden tegen inbraak of ook dat mensen eraan denken om goed op hun waardevolle spullen te passen.

Philipssite 4 ¦ 3001 Leuven
Tel: 016 21 07 00
web: www.leuven.be/preventie

Jeugd- en sociale dienst : Een dienst binnen de lokale politie die zich bezig houdt met crisisopvang en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld als mensen slachtoffer zijn van een inbraak of geweld hebben ondergaan.

Philipssite 4 ¦ 3001 Leuven
Tel: 016 21 07 20
email: jsd@leuven.be ¦ web: www.politieleuven.be

Gemeenschapswachten

Gemeenschapswachten werken mee aan de veiligheid en leefbaarheid van de stad. Zij zijn zichtbaar aanwezig, geven informatie, werken mee aan de preventie van criminaliteit en overlast, doen meldingen rond defect straatmeubilair en doen toezicht.

Brusselsestraat 63 ¦ 3000 Leuven
Tel: 016 31 73 50
email: gemeenschapswachten@leuven.be

De Leuvense scholen

In Leuven zijn er 17 secundaire onderwijsinstellingen voor ongeveer 11.500 leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Aan elke school is een CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), een dienst waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en directies beroep kunnen doen voor info, hulp en begeleiding.

info: www.leuven.be/leven/onderwijs/

De Lijn

De Lijn is een Vlaams overheidsbedrijf dat sinds 1991 zorgt voor het openbaar vervoer met bus en tram. Het aanbod wordt uitgevoerd in eigen regie en met hulp van exploitanten. De afgelopen jaren kende het aantal vervoerde reizigers een sterke groei.

Martelarenplein 19 ¦ 3000 Leuven
Tel: 070 220 200
web: www.delijn.be

Securail - NMBS

Securail is de interne veiligheidsdienst van de spoorwegen en heeft als belangrijkste taken het bestrijden van agressie, graffiti en vandalisme. De leden van Securail beschikken over een beperkte gerechtelijke bevoegdheid om overtredingen op de spoorweg wetgeving vast te stellen. Voor de regio Leuven bevindt Securail zich in het station van Leuven.

Koningin Astridplein 28 ¦ 2018 Antwerpen
Tel: 0800 30 230

Het JAC (Jongeren Advies Centrum) Leuven

Het JAC is er voor iedereen tussen 12 en 25 jaar. Je kan er informatie opzoeken, vragen stellen of een babbel doen. Je kan gewoon binnenlopen, zonder afspraak, tijdens de openingsuren. Je kan er anoniem terecht. We vragen dus niet je naam of waar je woont. En... Het JAC is gratis.

Redingenstraat 6 ¦ 3000 Leuven
Tel: 016 24 10 24
email: jac@cawleuven.be ¦ web: www.jacleuven.be

De Spoorwegpolitie

Deze federale politiedienst staat in voor de basispolitiezorg in het station van Leuven.


Benedenplein 4 ¦ 3010 Leuven
Tel: 016 55 13 13
email: spoorwegpolitieleuven@skynet.be

Verder met dank aan :


Deze site werd mogelijk dankzij Jeugddienst Leuven en FOD Binnenlandse Zaken, Directie Lokale Integrale Veiligheid.


{terug naar boven}