Sla Toe - eerste hulp voor jongeren tegen agressie, pesten en geweld!

Veelgestelde vragen

{Openen/Sluiten}

Hieronder vind je enkele feiten en antwoorden op vaak gestelde vragen die ook jou misschien kunnen verderhelpen.

Waarom plegen jongeren geweld?

Geweld kan omwille van verschillende redenen worden gepleegd. Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gebeurd naar de oorzaken en aanleiding van geweld.

  • voor de kick, als manier van ”ontspanning”, uit stoerdoenerij,...
  • onder groepsdruk: waarbij verschillende mensen mekaar aansteken en opjutten om tot geweld over te gaan... ook hier speelt stoerdoenerij vaak een rol.
  • door persoonlijke factoren: het kan zijn dat iemand een moeilijke, lastige dag heeft...
  • vaak worden pesterijen mee veroorzaakt door het ”anders zijn” van jongeren: op gebied van het innerlijk, het uiterlijk, geaardheid of andere factoren.
  • ...
Ik ben een leerkracht en ben geïnteresseerd om iets te doen rond geweld en pesterijen in mijn school. Waar kan ik terecht?

De preventiedienst kan zeker een helpende hand aanreiken. Onze dienst heeft intussen 15 jaar ervaring in de samenwerking met scholen, ondermeer rond drugs op school en rond pesten. Contact: preventie{at}leuven{dot}be of 016 21 07 00.

{terug naar boven}

Ik ben slachtoffer of getuige van geweld. Wat nu?

{Openen/Sluiten}

Word je gepest?
Merk je dat anderen slachtoffer zijn van geweld?

Niets doen lost niets op!
Pesterijen en geweld gaan niet vanzelf over.

Wat kan je zoal doen tegen geweld en pesterijen?

Belangrijk om weten is dat je er niet alleen voor staat. Er zijn steeds mensen bij wie je terecht kan.

In de eerste plaats kan je best praten over je probleem. Vertellen wat je meemaakt en wat je gezien hebt. Dat kan zijn met iemand van je familie, een goede vriend of vriendin of met iemand van je school.

Daarnaast zijn er een aantal organisaties die je kunnen helpen:

  • De KJT (kinder- en jongerentelefoon) biedt een luisterend oor. Hun motto is 'niets te gek voor een goed gesprek'. Je kan gratis met hen telefoneren, chatten of mailen. Alle vragen zijn welkom! Veelvoorkomende thema's zijn pesten, huiswerk, verveling, problemen thuis,...
   Tel: 102 ¦ email brievenbus{at}kjt{dot}org ¦ chat www.kjt.org
  • Het JAC (Jongeren Advies Centrum) is er voor iedereen tussen 12 en 25 jaar. Je kan er informatie opzoeken, vragen stellen of een babbel doen over al je vragen, twijfels en problemen. Je hoeft geen afspraak te maken. Je kan gewoon binnenlopen tijdens de openingsuren. Je kan er anoniem terecht en je hoeft niets te betalen. Het JAC vind je in de Redingenstraat 6, 3000 Leuven.
   Tel: 016 24 10 24 ¦ email jac{at}cawleuven{dot}be ¦ web www.jacleuven.be
  • Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) is er voor jou. Op elke school is er een medewerker van het CLB waarmee je in vertrouwen een gesprek kan hebben. Hij of zij is onafhankelijk van de school maar kent de school wel goed. Samen werk je aan oplossingen. Je zoekt uit welke steun je nodig hebt en wie daarvoor best aangesproken wordt. Als jij dat goed vindt komt er overleg met de school, met je ouders, of met anderen.
   CLB-medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Namen, adressen, telefoonnummers vind je op je school, via www.clbhulp.be of via de websites van de Leuvense CLB's: www.vclbleuven.be en http://schoolweb.argo.be/clb/leuven/.

Indien je geconfronteerd wordt met een dringende situatie kan je best snel handelen. Je kan steeds terecht bij:

  • het noodnummer 101. Als je zelf niet kan bellen, vraag dan aan anderen om dit nummer te bellen. Via hen kom je terecht bij de medische hulpdiensten of bij de politie.
  • Je kan steeds terecht bij de politie. Zij hebben de taak je te helpen en de nodige bijstand te verlenen. In Leuven kan je hen bereiken via het noodnummer 101 of via 016 21 06 11.

Andere personen die je kunnen helpen, afhankelijk van waar je bent en wie er in de buurt is:

  • Je kan altijd iemand van de gemeenschapswachten aanspreken, zij weten wat te doen. Je herkent hen aan hun paarse uniform.
  • Op de bus is de buschauffeur de baas. Je kan hem steeds aanspreken. Indien nodig zal hij verdere hulp oproepen.
  • In het station is er de spoorwegpolitie. Je vindt ze (voorlopig) aan de achterkant van het station, kant Kessel-Lo.
  • Op de trein en in het station is er Securail, de interne veiligheidsdienst van de spoorwegen. (tel: 0800 30 230)
{terug naar boven}

Wat is geweld? Wat zijn pesterijen?

{Openen/Sluiten}

Er bestaan veel verschillende definities van geweld.
Enkele definities zijn:

elke macht die de integriteit en de humane ontplooiing van het kind of de jongere aantast, vermindert of verstoort.

Het met opzet schade toebrengen aan andermans lichaam, geest of goederen.

Vormen van geweld kunnen heel verschillend zijn:

 • Fysiek geweld:
  Fysiek geweld is het lichamelijk kwetsen. Voorbeelden zijn er genoeg: slagen, schoppen, afranselen, verwonden met een mes,...
  Deze vorm van geweld is de best gekende vorm omdat de gevolgen meestal duidelijk zichtbaar zijn.
 • Psychisch geweld:
  Bij psychisch geweld onderdrukt de ene persoon de persoonlijkheid van de ander. Het kan verbaal of non-verbaal zijn. Door bepaalde handelingen te stellen of niet te stellen wordt de ander mentaal gekwetst. Dit kan erg ingrijpend zijn. Psychisch geweld belemmert het normale functioneren en haalt het zelfvertrouwen naar omlaag.
  voorbeelden: bedreigingen, vernederingen, voortdurend uitschelden, verbieden van contacten, voortdurende controle,...
 • Seksueel geweld:
  Kan omschreven worden als dwingen of ondergaan tot seksuele handelingen die de ander niet wil. Seksueel geweld wordt vaak aanzien als onderdeel van psychisch en fysiek geweld.
  voorbeelden zijn: verkrachting, betasting, dwingen tot bekijken van pornografische beelden,...
 • Financieel geweld:
  Elke daad met als doel de ander financieel afhankelijk te houden. Voorbeelden hiervan zijn;
  • het niet geven van huishoudgeld, om zo de ander afhankelijk te maken.
  • het beheersen van het verdiende geld, het opeisen van een bepaald deel van het inkomen.
  • het beroven van geld of persoonlijke bezittingen. (bijvoorbeeld steaming)
  • het verhandelen of ontdoen van gemeenschappelijke familiebezittingen zonder toestemming van de ander.
 • Zinloos geweld:
  Een term die de laatste jaren vaak opduikt is zinloos geweld. Meestal gaat het daarbij om geweld dat totaal niet in verhouding staat tot de aanleiding of waar helemaal geen aanleiding voor te vinden is.
  Voor het slachtoffer is de betekenis van die agressie meestal volslagen onduidelijk. De dader heeft wel een reden... Maar net als het geweld zijn die redenen dus eigenlijk net zo zinloos.
 • Intrafamiliaal geweld of huiselijk geweld:
  Met intrafamiliaal geweld of huiselijk geweld bedoelen we vormen van geweld die zich afspelen in het familiale milieu of het gezin. Ook binnen een 'liefdesrelatie' kan partnergeweld zich afspelen, dan spreken we van partnergeweld.
  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen partnergeweld, stalking, kindermishandeling, oudermishandeling (van het kind tegenover de ouders), ouderenmis(be)handeling (door familieleden op thuiswonende ouders) en geweld tussen jongeren in een gezin.

Geweld kan zich overal afspelen: op school, thuis, op de bus, op de trein, op de straat, op het sportterrein, in de winkel, ...

{terug naar boven}

Hoe zit het dan met plagen en pesten?

{Openen/Sluiten}

 • Pesten: we spreken van pesten als een jongere herhaaldelijk en langdurig het slachtoffer is van het agressieve gedrag van anderen.
  • Dit kan gaan over verbaal pesten, bv: uitgescholden worden, bespot worden, uitgelachen of bedreigd worden.
  • Ook fysiek geweld kan tot pesten behoren: bv. geduwd worden, schoppen krijgen of situaties waarbij spullen vernield worden.
 • Plagen verschilt sterk van pesten. Bij plagen gaat het om gedragingen waar in principe alle betrokkenen mee kunnen lachen. In dergelijke situaties is er sprake van een gelijkwaardige relatie.
Soms is de grens tussen plagen en pesten... erg smal.
{terug naar boven}

Cyberpesten, wat en hoe?

{Openen/Sluiten}

Wat is cyberpesten?
Cyberpesten is een vorm van pesten waarbij de pester gebruik maakt van elektronische middelen, zoals internet of GSM. De pester zendt kwetsend materiaal naar de ontvanger of verspreidt kwetsende informatie.

Cyberpesten wordt ook wel online pesten of digitaal pesten genoemd.
Cyberpesten is soms ‘harder’ dan gewoon pesten.

Voorbeelden zijn:

  • versturen van dreigmails
  • iemand uitschelden per e-mail
  • een website maken tegen het slachtoffer
  • iemand opzettelijk een virus toesturen
  • ongewenst foto’s publiceren of rondsturen

Cyberpesten gebeurt via e-mail, chatrooms, mobiele telefoons, sms-berichten, MSN, websites, blogs en in games. Vaak gebeurt cyberpesten anoniem en de elektronische weg maakt het mogelijk dat jongeren zeer snel kunnen pesten.

Vaak is de pester “onzichtbaar”. Daardoor hebben pesters het gevoel dat ze onkwetsbaar zijn. Door de anonimiteit is de drempel lager om aan cyberpesten te doen. Ook is er vaak geen rechtstreeks contact tussen de pester en het slachtoffer. De slachtoffers weten niet door wie ze gepest worden, wat een groot gevoel van machteloosheid met zich meebrengt.

Cyberpesterijen blijven soms lange tijd bestaan. Zo kunnen ongewenste foto’s lange tijd op het internet circuleren. Dit maakt de gevolgen alleen maar erger.

Tips om cyberpesten tegen te gaan:

  • Reageer niet op de pesterijen, probeer eerder de pesterijen te stoppen op een ‘technische manier’, bijvoorbeeld door de afzender te blokkeren
  • Verzamel bewijsmateriaal en bewaar dit!
  • Praat erover met een persoon die je vertrouwt.
  • Je kan ook terecht bij de organisaties die je op slatoe.be vindt, zij kunnen je helpen!

Bij ernstige feiten kan je steeds terecht bij de politie, zij kunnen onderzoek doen naar bijvoorbeeld het IP-adres van de dader, zodat deze geïdentificeerd kan worden.

(bron: medicinfo.nl en wikipedia)

{terug naar boven}

Discriminatie, wat en hoe?

{Openen/Sluiten}

Wat is discriminatie?

Een aantal voorbeelden

  • Iemand wordt herhaaldelijk gepest op school omdat hij/zij holebi is.
  • Een jongere die niet de Belgische nationaliteit heeft, wordt niet toegelaten tot een danscafé of discotheek
  • Een jongere in een rolstoel kan niet mee op schooluitstap naar de film omdat de cinemazalen niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers
  • Op internet wordt soms haat verspreid in de vorm van racistische of discriminerende uitspraken op basis van nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid,…
  • ...

Wat doet het Meldpunt Discriminatie?

Weet je niet goed of iets discriminatie is?
Voel je je ongelijk behandeld en vraag je je af wat je er aan kan doen?

Het Meldpunt luistert, informeert en denkt samen met jou na over mogelijkheden en oplossingen.

Je kan ons telefonisch bereiken op 016 27 26 00
of via mail: meldpunt{dot}discriminatie{at}leuven{dot}be
of je kan lid worden van de facebook-groep ‘Meldpunt Discriminatie’.

{terug naar boven}
fietsen