Sla Toe - eerste hulp voor jongeren tegen agressie, pesten en geweld!

De Slatoe Nieuwsberichten

Schrijf je in op de Slatoe RSS feed

'Geweld tegen jongeren wordt alsmaar ernstiger en complexer', volgens kinderpsychiater Peter Adriaenssens

Geschreven door SlatoeAdmin op 04-10-2011 10:47

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens merkt dat fysieke door psychologische agressie wordt vervangen.

Eén op de twintig kinderen incasseert thuis rake klappen, en dat cijfer krijgen we maar niet omlaag. Ook het klaslokaal blijkt niet altijd een veilige omgeving. 'Opvoeders hebben het soms moeilijk gezag te laten gelden zonder te grijpen naar geweld', merkt kinderpsychiater Peter Adriaenssens op. De cijfers ogen rooskleuriger dan pakweg 25 jaar geleden, zegt Adriaenssens nadat hij het rapport 'Geweld, ge-meld en geteld' van het Kinderrechtencommissariaat gelezen heeft (zie kader). Maar juichen doet hij niet. "Nog steeds worden 5 tot 7 procent van de kinderen en jongeren thuis geconfronteerd met ernstig geweld, en dat cijfer krijgen we maar niet naar beneden. De rekening blijft hoog." Mishandeling is de tweede doodsoorzaak van kleutersterfte in Vlaanderen, en daarmee doen we het slechter dan de meeste OESO-landen. Bovendien krijgt het geweld een ander gelaat, het wordt ernstiger en complexer, zegt het rapport. Peter Adriaenssens: "Fysiek geweld is vervangen door psychologisch geweld. Kinderen die thuis radicaal gene-geerd of vernederd worden: minder zichtbaar en dus moeilijker te vatten, maar de intimidatie weegt zwaar. Ook gezinnen zijn complexe systemen geworden. Neem nu seksueel overschrijdend gedrag tussen stiefkinderen, of geweld tijdens een vechtscheiding. Ingewikkelde verhalen, en die kinderen blijven vaak in de kou staan." Sowieso meldt het rapport dat kinderen de weg naar hulporganisaties niet of nauwelijks vinden. Ook de agressieve sfeer op school baart Adriaenssens zorgen. Schelden, roepen, vernederen, soms zelfs een klets, uitzonderlijk blijkt het niet. Een gelijkaardig beeld tekent zich af bij jeugdbewegingen, waar een grotere tolerantie lijkt te bestaan voor extreme straffen. Opletten voor wat jongeren gewelddadig noemen, zegt Adriaenssens, maar toch. "Mensen in een opvoedende rol slagen er niet altijd in hun gezag te behouden zonder naar één of andere vorm van geweld te grijpen. Jongeren zijn niet zo gedwee als vroeger: 21-jarigen die voor de klas staan hebben nood aan coaching, ze moeten leren hoe ze zo'n groep in de hand kunnen houden." Maar ook de jongeren zelf laten zich niet onbetuigd, zo schrijft het rapport: broers die slaan, klasgenoten die uitlachen. "Is zo'n gedrag per se problematisch? Een terechte vraag. Toch tekent een verontrustende escalatie zich af. Pesten is bijvoorbeeld een gigantisch probleem dat niemand in de hand lijkt te krijgen, alle projecten ten spijt. Omdat we voorbij gaan aan dieperliggende oorzaken, zoals te grote klassen." Het is daar dat het volgens Adriaenssens stokt: de vertaling van cijfers naar beleid. "Projecten alom, maar weinig structuur en de oorzaken worden ongemoeid gelaten." De risicofactoren zijn nochtans bekend: grote gezinnen zijn kwetsbaarder, net als etnisch gemengde of kansarme gezinnen. Ook kinderen van alleenstaande ouders rap-porteren meer geweld. "Maar dan zit je al snel in de sfeer van arbeidsorganisatie en armoedebestrijding. En dat debat, en dat voel ik heel goed, is niet gewenst. We kijken ook onvoldoende in eigen boezem. Pesten mag niet, zeggen we, maar hoe moeten kinderen dat rijmen met de boodschap dat ze zich 'niet mogen laten doen'? Wat met 'komische' programma's die teren op grove humor zonder duidelijke context? Wat met porno, toch door vol-wassenen op internet gezet? Hierbij een oproep: iedereen moet meedoen." Redenen te over ook, volgens Adriaenssens, om de strijd tegen kindergeweld danig op te voeren. "Onderzoek
toont aan dat eens kinderen getraumatiseerd zijn, zich snel een domino-effect voordoet. Wie thuis geslagen wordt, is een makkelijker slachtoffer op school, of kiest voor een gewelddadige partner. In jeugdgevangenissen heeft 80 procent een achtergrond van mishandeling."

Bron: De Morgen, vrijdag 23 september 2011