Sla Toe - eerste hulp voor jongeren tegen agressie, pesten en geweld!

Disclaimer

De informatie op deze website dient enkel voor algemene informatie doeleinden. De informatie wordt verstrekt door Slatoe en hoewel wij pogen om de informatie bijgewerkt en correct te houden, geven wij geen enkele vertegenwoordiging of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, de diensten, of verwante afbeeldingen op de website voor om het even welk doel. Om het even welk vertrouwen u in dergelijke informatie plaatst is daarom strikt op uw eigen risico.

Op geen enkele manier zullen zullen wij aansprakelijk zijn voor om het even welk verlies of schade en dit omvat zonder beperking, indirect of gewichtig verlies of schade, of enig verlies of schade van om het even welke aard als het gevolg van verlies van gegevens of winsten die uit, of zich met betrekking tot het gebruik van deze website voordoen.

Deze website kan u met andere websites (door)verbinden die niet onder de controle van Slatoe zijn. Wij hebben geen controle over de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van die websites. De opname van om het even welke links impliceert niet noodzakelijkerwijs onze aanbeveling of de steun aan de meningen die binnen hen worden uitgedrukt.

Alles wordt in het werk gesteld om de website online en goed draaiende te houden. Toch neemt Slatoe geen verantwoordelijkheid op voor en zal niet aansprakelijk zijn wanneer de website tijdelijk niet beschikbaar is door technische kwesties waar wij geen controle over hebben.

opgelet!